polesom@live.com
952-457-7683

POLESOM 2017/18 Polish Saturday Program Teachers

Agnieszka Kathryn Kemerley
President/Co-Founder
Pedagog z zamiłowania i wykształcenia. Założycielka „POLESOM”. Od ponad 18 lat mieszka w USA. Od dziesięciu lat aktywnie wspomaga polonię w Minneapolis -  jako nauczyciel, animator i organizator wielu występów i wydarzeń kulturowych i edukacyjnych. Pełna energii i twórczego myślenia, swą pracę opiera na solidnych kwalifikacjach z Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie nauczania języka angielskiego oraz studiów amerykanistyki z Northeastern State University w stanie Oklahoma.

Passionate teacher by trade. The founder of POLESOM has lived in the US for the last 18 years. Directed a number of kids' plays and organized successul cultural and educational events.  Her energy and creative thinking are backed by a solid education from the University of Warsaw, Poland (B.A degree in ESL) and the Northeastern State University in Oklahoma ( M.A in American Studies).

Our Staff

POLESOM is lucky to have a talented staff of professionals who desire to share their knowledge to the next generation of Polish families living in the Twin Cities.


Our goal is to create a warm, open environment where students feel safe enough to try speaking Polish. We challenge every student to surpass his or her own personal best and help them over the hills and through the valleys of language learning.