polesom@live.com
952-457-7683
Agnieszka Kathryn Kemerley

Pedagog z zamiłowania i wykształcenia. Założycielka „POLESOM”. Od ponad 16 lat mieszka w USA. Od siedmiu lat aktywnie wspomaga polonię w Minneapolis -  jako nauczyciel, animator i organizator wielu występów i wydarzeń kulturowych i edukacyjnych. Pełna energii i twórczego myślenia, swą pracę opiera na solidnych kwalifikacjach z Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie nauczania języka angielskiego oraz studiów amerykanistyki z Northeastern State University w stanie Oklahoma.

Passionate teacher by trade. The founder of POLESOM has lived in the US for the last 16 years. Directed a number of kids' plays and organized successul cultural and educational events.  Her energy and creative thinking are backed by a solid education from the University of Warsaw, Poland (B.A degree in ESL) and the Northeastern State University in Oklahoma ( M.A in American Studies).

Monika Kuśmirak

Pedagog z wykształcenia. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Uwielbia prace z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od 4 lat nauczycielka grup najmłodszych. Pomysłodawczyni i wykonawczyni opracowania programu nauczania dla grup przedszkolnych. Ciągle w poszukiwaniu najnowszych metod nauczania. Ukonczyła specjalistyczne kursy z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz propedeutyki logopedii dla nauczycieli uczących jezyka polskiego. Skutecznie łączy doswiadczenia z Polski, USA oraz zdobyte podczas wieloletniego pobytu w Azji.

Teacher by vocation with Master’s degree from the University of Gdansk, Poland. Loves working with children from preschool through early elementary age. Initiated and implemented consistent curriculum for children age 2-6. Tirelessly pursuing the most effective and modern teaching methods. She has recently completed courses on teaching Polish as a Second Language in early education and corrective speech. Effectively blends experience gained from Poland, the US and years spent living in Asia.

Our Staff

POLESOM is lucky to have a talented staff of professionals who desire to share their knowledge to the next generation of Polish families living in the Twin Cities.


Our goal is to create a warm, open environment where students feel safe enough to try speaking Polish. We challenge every student to surpass his or her own personal best and help them over the hills and through the valleys of language learning.